Minutes

2019

Regularl Jnt UAandRCC051619-Minutes Final-™

Regularl Jnt UAandRCC062019-Minutes Final-™

2020

Regularl JntUAandRCC41620-Minutes Final

Regularl JntUAandRCC071620-Minutes Final

Regularl JntUAandRCC082020-Minutes Final

Regularl JntUAandRCC091720-Minutes Final

Special Regularl JntUAandRCC090320-Minutes Final

Regularl JntUAandRCC101520-Minutes Final

Special Regularl JntUAandRCC100120Minutes Final

Regularl JntUAandRCC111920-Minutes Final

2021

Regularl JntUAandRCC01212021-Minutes Final

Regularl JntUAandRCC0218021-Minutes Final

Special Regularl JntUAandRCC03162021Minutes Final

Regularl JntUAandRCC03182021-Minutes Final

Special Regularl JntUAandRCC04082021Minutes Final

Regularl JntUAandRCC04152021-Minutes Final

Regularl JntUAandRCC005202021-Minutes Final

Regularl JntUAandRCC005202021-Minutes Final - AMENDED

Regularl JntUAandRCC005202021-Minutes Final - AMENDED pt2

Special Regularl JntUAandRCC06162021Minutes Final

Regularl JntUAandRCC006172021-Minutes Final

Regularl JntUAandRCC007152021-Minutes Final

Special Regularl JntUAandRCC08.16.2021Minutes Final

Special Regularl JntUAandRCC08.16.2021Minutes Final-AMENDED

Regularl JntUAandRCC008192021-Minutes Final

Regularl JntUAandRCC008192021-Minutes Final -AMENDED

Special Regularl JntUAandRCC08.24.2021Minutes Final

Regularl JntUAandRCC09162021-Minutes Final

Regularl JntUAandRCC10.21.2021-Minutes Final

Regularl JntUAandRCC11.18.2021-Minutes Final

Special Regularl JntUAandRCC11.29.2021Minutes Final

Regularl JntUAandRCC12.16.2021Minutes Final

2022

Regularl JntUAandRCC01.20.2022Minutes Final

NEW-Minutes form-REGULAR jOINT RCCUA - 02.17.2022

NEW-Minutes form-REGULAR jOINT RCCUA -03.17.2022

NEW-Minutes form-REGULAR jOINT RCCUA -04.21.2022

NEW-Minutes form-SpcREGULAR jOINT RCCUA -04.27.2022

NEW-Minutes form-SpcREGULAR jOINT RCCUA -04.28.2022

NEW-Minutes form-REGULAR jOINT RCCUA 05.19.2022

NEW-Minutes form-SpcREGULAR jOINT RCCUA -05.23.2022

NEW-Minutes form-REGULAR jOINT RCCUA 06.16.2022

NEW-Minutes form-SpcREGULAR jOINT RCCUA -06.27.2022

NEW-Minutes form-REGULAR jOINT RCCUA 07.21.2022

NEW-Minutes form-REGULAR jOINT RCCUA 07.21.2022 -AMENDED